Monday, December 10, 2007

Kansai Action Center on Philippine Human Rights Issues, Bisperas ng HR Day, Riverbank, Sanju, Kyoto


Ikalawang pagkilos--candlelighting bilang protesta sa may ilog. Sa isang postmodernong sandali, habang sinisindihan namin ang mga kandila, nagpatugtog ng Jingle Bells ang isa ring nakikigamit ng espasyo ng pampang ng ilog, isang banda ng mga kabataang lalake.


Sa isa namang sandali, naisip ko ang mga mukha nina Karen at Sherlyn sa mga poster.Binuo ang mga salita sa kandilang nasa loob ng paper cup, bahagyang nilagyan ng tubig para hindi masunog.

No comments: