Monday, February 04, 2008

Kyoto Snow (pag-araw, pagbagsak ng snow, paghangin, pagkalusaw ng snow), mula sa opisina, Jan 08

No comments: