Monday, February 04, 2008

Ang Saturn Return ni GMA, Pasintabi Column


imahen mula sa iskwew.com/blogg/2007/04/05/saturn-return/
www.manilastandardtoday.com/?page=homepage_ap...

Ang Saturn Return ni GMA

May penomenon sa astrology hinggil sa pag-ikot ng planetang Saturn sa araw. Inaabot ng mga 30 taon bago makakumpletong ikot ang Saturn. Sinasabing kada-30 taon ng buhay ng tao, mayroon itong introspeksyon na nagaganap, na nahihigop nito ang enerhiya, tulad ng bagyo, para palakasin o pahinain ang sarili.

Ito ang “Saturn Return,” ang sinasaad rin na lampas-lampasan na karmikong pagbabalik ng mga inihasik na kabutihan at kasamaan. Nag-60 anyos na si Gloria Macapagal Arroyo, at pumapasok na sa unang siklo ng Saturn Return ng pagpapatalsik ng diktadurya ng Marcoses. Magkaugnay ang mga bagay at mga personalidad.

Binebeybi pa rin ang militar, at lahat ng naging commanding general ng Armed Forces ay may paborableng posisyon sa kabinete ni GMA. Pinakamataas ang insidente ng paglabag sa karapatang pantao nina Marcos at GMA. Bangkaroteng moral ang kinahihinatnan ng kanilang panunungkulan bago pa man ito matapos. Ang inaakalang pang-ekonomiyang krisis ni Marcos at pag-unlad kay GMA ay pinakamarahas na dinaranas nang mayoryang patuloy pa ring naghihikahos.

Tulad ng mata ng bagyo, may kapasidad ang personahe na dumaranas ng Saturn Return na higupin ang pwersa nang nasa laylayan, at kapag wala na itong mahigop, saka ito manghihina at mawawalang parang bula. “Ai-ai de las Alas” o “Mimi Rogers,” ibig sabihin lahat ay patungkol sa sarili (I, me and myself) ang nagaganap na introspeksyon, na ang ibig rin sabihin ay nagsasawalang-bahala sa kalagayan ng mas nakararaming iba.

Inako ni GMA ang sentralidad ng grabidad—ang lumahok sa presidentiables kahit nagpaunang pasabi na hindi, ang manalo sa pinakamadayang pambansang eleksyon, at ang manungkulan na hindi lamang peryodiko ngunit patuloy ang bagsak ng bagyo ng kontrobersya. Ngayong naghahanap siya ng legacy o pamana para sa kanyang pagtatapos ng termino, ang akto ng self-preservation pa rin ang pangunahing presidensyal na aktibidad: paano di matulad sa naunang katulad niya--ang hindi mapatalsik sa kapangyarihan (tulad nina Marcos at Estrada), at hindi makulong pagkatapos ng magulong panunungkulan matapos ng kanyang termino?

Kung hindi maingat si GMA, siya ang unang pangulong masisintensyahan sa mga krimen na kanyang ginawa habang naging pangulo, sa pagtatapos ng kanyang shield of protection na hindi pwedeng ihabla ang nanunungkuhang presidente. At ito ang best scenario ni GMA dahil paratihan siyang tumutulay sa alambre, sa bawat kontrobersiyang umaakyat pataas nang pataas hanggang sa pinto ng Malakanyang.

Tignan lamang ang mga balita ngayong linggo: ang pagkilos ng mga anak at malapit sa presidente para patalsikin, kahit pa sinasabing sinusuportahan pa rin ang Speaker of the House ni GMA; ang extensyon ng panunungkulan ni General Hermogenes Esperon na nangangakong baliin ang gulugod ng insurgency sa fantastikong tatlong buwan; ang pagtatago ni Romulo Neri sa Senado nang manatiling nakatago ang sikreto hinggil sa pinakamalaking skandalo ng korapsyon ng administrasyon ni GMA; ang karambola ng mga presidentiables na palitan ang partido ni GMA at ang pagkukumapit ni GMA na hindi mangyari ito; ang walang saysay na summits hinggil sa enerhiya at edukasyon bilang posturang pampapogi; at maging ang kontrobersyal na polisiya hinggil sa direct hiring ng overseas contract workers na kailangang mag-post ng bond ng $5,000 at katumbas na tatlong buwang sweldo ng OCW.

Tulad ng salamin, una at mabilis na nabibitak ang paligid bago ang sentro ng grabidad. Nawala na sina Garci at Abalos, lie-low si Mike Arroyo, pinatalsik ang puno ng Aviations. Nagsisimula na ang musical chairs at isa-isa nang may natatalo sa karambola ng pagpapanatili ng kapangyarihan. Hindi na kinakaya ng mga napatalsik o isinantabi sa laylayan na manahimik na lang. O manatiling kontrolado ng presidente ang lahat ng pawns at maging ang players sa larong chess. Na ang preserbasyon at pagkawala ng reyna ang pangunahing layunin sa laro.

Naging malaki ang papel ng kilusang masa sa pagpapatingkad ng pagkabangkarote ni GMA. Sila ang dini-disperse at inaarestong mga estudyante at guro sa Education Summit, ang patuloy na nananawagan na tanggalin si GMA, at ang tagatanggap ng bulto ng pasismo ng estado ni GMA. Sila ang nakakaunawa na kahit hindi mag-Saturn Return ay tiyak ang pagkabitak ng kapangyarihan ni GMA, na sa kalauna’t kagarapalan ng mga skandalo ay aabot at aabot rin pati sa sentrong humihigop nang laylayan. Na ang kasaysayan ang maghuhusga para ilagay sa dustpan ng kasaysayan si GMA, tulad nang mga nauna sa kanyang di natuto sa kapangyarihan ng masa.

No comments: