Tuesday, January 15, 2008

Posters ng Club nina Nana at Amy, Pinoy Transexuals, Nagoya, Dec 073 comments:

Kristian S. Cordero said...

hi sir roland, kristian cordero to from bikol. napadaan lang...

ROLANDO B. TOLENTINO said...

hi kristian, kumusta na? miss ko na ang naga. ano ang email address mo?

roland

Kristian said...

boronyog@yahoo.com o agnuspress@gmail.com

kung libre ka sir, summer dito ka uli....may alam na ko nung hinahanap mo. hehehehehe. natunton ko na ang daan.